Støyende nattarbeid i Moss sentrum

I dette området blir det arbeider fra natt til tirsdag 4. oktober. Foto: Øystein Stavdal Paulsen, Bane NOR

I uke 40 er det planlagt å gjennomføre boring på nattestid i rv. 19 i sentrum. Det betyr at naboer i omkringliggende gater vil bli berørt av støy over grenseverdi på nattestid.

Boringen på nattestid ble fullført på bare to netter.

Denne uken har NGI på oppdrag fra Bane NOR, boret i bakken ved å rv. 19, i Vogts gate ved krysset til Høienhaldgata. Arbeidet var varslet å vare i inntil fire netter, men arbeidet har gått helt uten problemer og jobben kunne dermed fullføres på kun to netter.

- Vi vet at det er belastende for naboer når det pågår støyende arbeider på nattestid. Derfor er vi glade for å kunne melde at vi er ferdige med boringen før tidsplanen og at vi ikke må forstyrre folk mer i høstferien, sier prosjektsjef i Moss, Eirik Harding Hansen.  

 

Det var NGI som på oppdrag fra Bane NOR gjennomføre grunnundersøkelsene. Arbeidet skulle foregå i tre – fire netter mellom kl. 01:00 og kl. 04:00, oppstart natt til tirsdag 4. oktober. Arbeidet ble gjort i et avgrenset område på rv. 19, i Vogts gate ved krysset til Høienhaldgata, der hvor tunnelen skal komme ut til kulvert for nytt dobbeltspor i Moss.

NGI måtte gjennomføre arbeidet på nattestid av hensyn til trafikkavviklingen.

– Arbeidet lot seg ikke gjøre på dagtid fordi det påvirket trafikken for mye. Boringen foregikk på natt etter at siste ferge var gått og før fergene starter igjen på morgenen, sier prosjektsjef i Bane NOR, Eirik Harding Hansen.

Trafikken ble regulert de timene det var arbeid, slik at biler vil kunne passere der det jobbes.  

 

Grunnundersøkelser for å avgjøre tiltak

NGI har allerede boret mye i samme område på sidene av riksveien på dagtid, og nå nærmer det seg de siste grunnundersøkelsene for akkurat dette området. Undersøkelsene vil gi informasjon vi trenger for videre prosjektering av kulvert og tunnel.

–  Vi bruker mye tid på å finne og prosjektere gode og trygge løsninger. Det er viktig å få kartlagt avstanden fra overflaten og ned til fast fjell under riksveien, og kartlegge typer masser. Det bidrar til at vi kan prosjektere og gjennomføre de riktige tiltakene, sier Harding Hansen.

Les støyvarselet her

Dersom du er nabo og har spørsmål til arbeidet vårt kan du ta kontakt med nabovakttelefon på nummer: 400 27 579

Har du spørsmål til arbeidet vårt? Torsdag 29. september fra kl. 15 kan du møte oss på Bylab i Moss sentrum.