Delvis stengning av turvei forbi Carlberg

For å ivareta sikkerheten når vi spunter, stenger vi turveien og «trebroen» som går forbi øvre del av anleggsområdet på Carlberg i tidsrommet 07-19 mandag til torsdag frem til jul.

Det er turveien forbi den øvre delen av anleggsområdet som stenges. Foto: Øystein Stavdal Paulsen, Bane NOR.

Mandag 5. desember starter vi opp spuntarbeider ved det kommende tunnelinnslaget. Arbeidene vil foregå mellom klokken 07 og 19 mandag til torsdag i ukene frem mot jul. Vi håper å være ferdig i løpet av uke 50, men det kan hende vi også må bruke noen dager i uke 51. 

Kvelds- og helgeåpent
Turveien vil være åpen for passering etter klokken 19 mandag til torsdag, samt hele fredag, lørdag og søndag.

Vi vil sette opp fysisk stengsel, samt skilte for å synliggjøre hvor man ikke kan passere, og også foreslå alternativ rute.

Turveien ligger tett på anleggsområdet. Foto: Øystein Stavdal Paulsen, Bane NOR.

Utgraving av kulvert
Spuntingen er nødvendig for å kunne starte utgraving av kulverten der Carlberg-tunnelen kommer ut av fjellet – cirka 25 meter under bakkenivå. Turveien ligger bare to-tre meter fra området der vi skal sette spuntvegg. Det er ikke forsvarlig å la turgåere passere nær arbeidet.

Respekter sperringer
Bane NOR er klar over at turveien forbi anleggsområdet er populær og mye brukt, og vi beklager ulempen stengningen medfører. Vi ber folk respektere sperringene, og bruke andre stier/veier for å passere anleggsområdet mellom mandag morgen og torsdag kveld.

Kontakte Bane NOR:
Eventuelle spørsmål om arbeidene kan rettes til Bane NOR på e-post moss_utbygging@banenor.no eller via nabovakt-telefon 400 27 579 (08-21 mandag til fredag og 08-19 lørdag og søndag.