Starter spuntarbeider på Carlberg

Mandag 14. november starter entreprenøren vår, MossIA, med spunting ved det kommende tunnelinnslaget på Carlberg.

Spuntingen vil foregå i området som vises øverst i bildet. Foto: Øystein Stavdal Paulsen, Bane NOR.

Arbeidet skal sørge for en stabil byggegrop der jernbanetunnelen skal ut av fjellet 25 meter under bakkenivå, og videre over i en kulvertløsning mot Dilling. Før gjennomslagssalven fyres av, sannsynligvis mot slutten av 2024, må byggegropen være ferdig utgravd.

Støyutredninger
Spuntarbeidene vil være støyende. Det er utført støyutredninger for arbeidet. Disse viser at arbeidene vil være hørbare over større områder, men det er kun to boenheter i Carlbergveien som blir berørt av støy på 1-5 dB over grenseverdi (60 dB) på dagtid. Disse er varslet særskilt.

Støyen vil i stor grad avhenge av grunnforholdene. Store steiner i jorda vil gi mye motstand og mer støy enn fine jordmasser. Hvor langt spuntlyden bærer vil også være avhengig av vindretningen.

Dagtid mandag til torsdag
Det vil være pauser i arbeidet gjennom dagen, da arbeidet gjøres i intervaller. Arbeidene vil foregå mellom klokken 07 og 19 mandag til torsdag. Aktiviteten starter mandag 14. november, og varer inntil seks uker. Det vil være lengre perioder med opphold i spuntingen.

Engangs ørepropper
Folk som bruker turstien og gangbroen «over» tunnelinnslaget bes være oppmerksom på støy fra spuntingen. MossIA vil sette opp beholdere med engangs ørepropper på begge sider av gangbroen.

Hva er en spuntvegg?
Spuntvegg er en konstruksjon som brukes til å omgi eller avgrense utgravninger. Stålspuntprofiler slås ned i bakken, og danner en sammenhengende tett vegg, Det er lagt opp til å bruke de mest støysvake maskiner på markedet, men spunting vil uansett være en svært hørbar aktivitet. Det vil i hovedsak benyttes maskiner som vibrerer «spuntnålene» ned i bakken.

Kontakte Bane NOR: Eventuelle spørsmål om arbeidene kan rettes til Bane NOR på e-post moss_utbygging@banenor.no eller via nabovakt-telefon 400 27 579 (08-21 mandag til fredag og 08-19 lørdag og søndag.