Julefri på anleggsområdene

Det blir produksjonspause på anleggsområdene våre i romjulen. Foto: Øystein Stavdal Paulsen, Bane NOR

Tradisjonen tro blir det ro på anleggsområdene våre i prosjektet også i år.

Det betyr at naboer og beboere i Moss kan nyte julen uten at det blir støy fra arbeider i tunnelene eller i dagsonene.

Fra julaften tar tunneldrivingen produksjonspause i Mossetunnelen og frem til 2. januar. Det blir stans i etterarbeidene som foregår i Carlbergtunnelen fra senest julaften, og til og med 3. januar. 

I dagsonen på Carlberg og i Larkollveien blir det produksjonsstans fra 22. desember og frem til 2. januar.

På Dilling er siste arbeidsdag den 22. desember, og arbeidet er ventet å starte igjen 3. januar.

I Moss sentrum blir det stille også i romjulen. Det gjøres noen mindre arbeider på anlegget og bortkjøring av masser.

Følg med på Her jobber vi nå for oppdatert informasjon.