Etablerer læringsarena i Moss

Bane NORs utbyggingsprosjekt Sandbukta-Moss-Såstad er i ferd med å etablere et læringssenter rundt sikker gjennomføring av byggeprosjekter med utfordrende grunnforhold.

Bane NORs prosjektsjef Eirik Harding Hansen (høyre) og Petter Braathen, som leder oppbyggingen av læringssenteret. Foto: Øystein Stavdal Paulsen, Bane NOR

- Vi skal knytte til oss de beste og mest kompetente miljøene i landet og skape en tverrfaglig læringsplattform, sier prosjektsjef Eirik Harding Hansen i Bane NOR i Moss.  

Bakgrunnen for initiativet er utfordringene Intercity-utbyggingen i Moss har støtt på.

- Dette er ikke lenger bare et jernbaneprosjekt. Det handler også om å få Moss tilbake på trygg grunn. I den konteksten representerer situasjonen en mulighet til å lære, sier Eirik Harding Hansen.

Han legger til: - Jeg må understreke at vi ikke skal bruke situasjonen i Moss for å eksperimentere med løsninger. Alt vi foretar oss skal være trygt, og faglig forankret.

Økt trygghet
I senteret skal Bane NOR invitere inn forskningsmiljøer, akademia, offentlige myndigheter, entreprenører og andre for å tilrettelegge for læring og utvikling.

- Målet er å skape en nasjonal arena og en tverrfaglig samarbeidsplattform for felles læring, forskning og utvikling. Resultatene fra arbeidet vil gi økt sikkerhet, tryggere prosjektgjennomføring, og forhåpentligvis betydelige besparelser i fremtidige prosjekter, sier Hansen.  

Egne lokaler
Læringssenteret, som er under oppbygging, får egne lokaler i tilknytning til Bane NORs brakkerigg mellom jernbanestasjonen og havnen.

Bane NOR ser for seg å tilby kontorplasser til forskere og andre fagpersoner som er interessert i å dykke ned i temaet «bygging i områder med vanskelige grunnforhold».

Partnere
- For øyeblikket er vi i samtaler med flere mulige partnere. Vi håper å kunne få senteret opp og stå i løpet av høsten, sier Hansen.