Dokumenterer prosjektet med drone

Her letter dronen fra anleggsområdet ved spuntveggen ved Moss havn. Foto: Karoline Vårdal, Bane NOR

- Film og foto gjør at vi får kartlagt de områdene der vi jobber. Det gir oss nyttig informasjon som er tilgjengelig uten at vi trenger å gå ut i terrenget, forteller prosjektsjef for Sandbukta-Moss-Såstad, Eirik Harding Hansen.

Hver uke sender vi opp droner for å filme langs de nye jernbanestrekningene i Moss og omegn. 

- Da fotograferes det i Moss sentrum fra anleggsområdet i Kransen opp langs Høienhaldgata/Fjordveien og til litt sør for den kommende tunnelmunningen ved Kleberget. Oppdraget tar normalt to til tre timer, forteller Harding Hansen.

De som bor og ferdes i områdene kan både høre og se dronene.

Flyvninger fra Mossehallen

Siden midten av juni har det blitt flydd i et nytt fotoområde ved Mossehallen og ned mot Cirkle K, der arbeidet med rømningstunnelen fra Mossetunnelen startet opp i uke 24.

Her flys dronen fra det nye punktet ved Mossehallen. Foto: Karoline Vårdal, Bane NOR

Med jevne mellomrom flyr vi også over områdene Carlberg, Larkollveien og Dilling.

- Ved disse anleggsområdene flys det drone hver uke i om lag en til to timer. 1-2 ganger i året flys det drone over jernbaneområdet ved Sandbukta, sier Harding Hansen.

Hvordan vi bruker materialet

Dronefotoene blir omgjort til ortofoto og samlet i en kartportal som alle ansatte på prosjektet kan gjøre seg nytte av. Av bildene lages det tredimensjonal terrengkartlegging. Disse kartene lagres slik at det er mulig å gå tilbake og se hvordan terrenget har endret seg. Det gir en nøyaktig gjengivelse av hvilket arbeid som har vært gjennomført og når, og hvordan terrenget ser ut nå. 

Piloten klargjør dronen for flyvning ved Mossehallen. Foto: Karoline Vårdal, Bane NOR

Har du spørsmål angående droneflyvningen kan du kontakte Bane NORs nabokontakt for Sandbukta-Moss-Såstad-prosjektet.

E-post: moss_utbygging@banenor.nop

Telefon: 400 27 579. Denne besvares hverdager mellom kl. 08:00–21:00