Arbeider i Larkollveien og Dillingveien

I uke 42 stenges inn/utkjøring fra Dillingveien til Larkollveien. På samme sted snevres også Larkollveien inn til én kjørebane.

Arbeidene er nå i gang i krysset Dillingveien og Larkollveien. Foto: Øystein Stavdal Paulsen, Bane NOR.

Mens inn/utkjøring til/fra Dillingveien stenges tirsdag 18. oktober, innføres lysregulering i Larkollveien fra onsdag 19. oktober. Omkjøring til/fra Dillingveien blir skiltet, og skjer fra Ryggeveien.

Grunnstabilisering
Dette gjøres i forbindelse med grunnstabilisering av det øvre anleggsområdet i Larkollveien, i begynnelsen av kulverten som skal bygges under jernbanelinjen ved Dilling stasjon.

I tillegg til grunnstabilisering skal det også legges om diverse vann- og avløp (VA) i området.

Ferdig før jul
Anleggsaktivitetene er forventet å pågå i syv uker, og vi antar å kunne avvikle lysregulering i Larkollveien og åpne Dillingveien for gjennomkjøring før jul.

Arbeidstid er mandag til fredag fra klokken 07 til 19, og lørdager fra 07-17. Rens av utstyr kan forekomme frem til klokken 22 mandag til lørdag. Det er ingen aktivitet søndager.

Veikulvert
Arbeidene i Larkollveien er nødvendig for at vi skal komme i gang med byggegropen for veikulverten.

Vi regner med å komme i gang med å grave ut byggegropen i løpet av høsten. Selve veikonstruksjonen vil etter planen starte våren 2023. Slik det ser ut nå kan Larkollveien tas i bruk våren/sommeren 2025.

Her jobber vi nå
banenor.no/moss finner du oversikt over aktiviteten i de ulike anleggsområdene. Klikk deg inn på Her jobber vi nå