Har åpnet Kleberget for gående og syklende

Fordi anleggsarbeidet ved Kleberget ikke kommer i gang de nærmeste månedene, har Bane NOR åpnet veien Kleberget midlertidig for gang- og sykkeltrafikk.

Kleberget-beboer Anne Bramo er en av som i flere omganger har bedt Bane NOR vurdere en midlertidig åpning. Byggeleder Eirik Gundersen (venstre) og prosjektsjef Eirik Harding Hansen sier Bane NOR ikke kunne forsvare å holde veien stengt når det ikke skjer noen aktivitet. Foto: Øystein Stavdal Paulsen, Bane NOR.

Veien ble åpnet torsdag morgen.

- Usikkerhet knyttet til oppstart av aktiviteter i sentrum har gjort det krevende å ta en beslutning rundt en midlertidig åpning av Kleberget. Men fordi vi nå vet med ganske stor sikkerhet at vi ikke kommer i gang med noe omfattende arbeid ved Kleberget med det aller første åpner vi for midlertidig gang- og sykkeltrafikk, sier Bane NORs prosjektsjef Eirik Harding Hansen.

Kan stenges på kort varsel
Veien vil kunne stenges på forholdsvis kort varsel – for kortere eller lengre tidsrom, men målet er å holde åpent for gående og syklende så lenge som mulig - så lenge det er praktisk gjennomførbart og forsvarlig sett opp mot anleggsaktiviteten.

Ikke biltrafikk
Kleberget åpnes ikke for biltrafikk.

- Det er etablert nye, midlertidige kummer i selve veien for blant annet vann, avløp og fiberkabler. Disse ligger slik til at snørydding vil være krevende. Å skulle åpne Kleberget for biltrafikk vil derfor kreve en større omlegging av infrastrukturen. Med tanke på at anleggsarbeidet skal i gang igjen, prioriterer vi ikke å gjøre dette, forklarer Eirik Harding Hansen.