Forbereder flytting av historisk bygård

Etter mer enn to hundre år på stødig fundament i Høienhaldgata 1, skal “Nyquistgården” på flyttefot, til Løkkegata tvers over veien.

Slik kan vi utføre nødvendig grunnstabilisering av løsmassene der bygget står nå, før vi flytter bygården tilbake til sin opprinnelige plassering om noen år.

Innvendig i bygget er mye allerede klargjort. Nå kartlegges byggets beskaffenhet ned til minste detalj. Dette gjelder ikke minst alle bærende konstruksjoner, slik at vi har alt prosjekteringsgrunnlag vi trenger før vi går i gang med selve flyttingen. For å se hvilke deler av bygget som er bevaringsverdig, se illustrasjon på siste side av nyhetsbrevet.

I forbindelse med diverse forarbeid til flyttingen vil Høienhaldgata være stengt i perioder fremover. Da vil omkjøringsvei være tydelig skiltet.
Trefelling på nedsiden av bygården er utført tidligere denne uken, og de mest synlige forarbeidene fremover vil være grunnarbeid på den nye tomta i Løkkegata. Denne må graves ut og planeres, før vi kan støpe et stabilt betongfundament som vi kan plassere bygningen på.

Flyttes på nattestid
Å flytte en hel bygård krever spesialistkompetanse og spesialutstyr. Spesialtransport-selskapet Mammoet Norge AS vil utføre transporten. Selskapet, som holder til i Drammen, er en del av et internasjonalt konsern som har spesialisert seg på spesialtransport av ymse slag.

Under flytteoperasjonen er det nødvendig å stenge deler av riksvei 19 noen timer. Det betyr at flyttetransporten vil skje på natten, i ferjefri-periode. 

Flytteoperasjonen vil trolig skje i løpet av februar eller mars i 2021. Kulde, snø, is, glatt føre og vind medfører ekstra utfordringer, og bidrar til at noen eksakt dato ikke er fastsatt.

Slik skal det gjøres
Nyquistgården skal jekkes opp, slik at det er mulig å kjøre to spesialtilpassede vogner inn under bygningen. Nyquistgården vil dernest spennes fast på vognene slik at den står trygt og stabilt, før den fraktes synkront av to trekkvogner (lastebiler) tvers over Høienhaldgata til ny plassering.
Lagringstomten for Nyquistgården skal også benyttes som riggområde for jetinjiseringsarbeidene.