Arbeidsperiode til helgen

Førstkommende helg er det arbeidshelg på Østfoldbanen. Det medfører arbeid i og ved spor i Moss og Rygge lørdag og søndag.

Helga 18-20. september er det Østfoldbanen, samt deler av Hovedbanen og Drammenbanen som står for tur når Bane NOR skal gjøre viktig arbeid med fornyelse, vedlikehold og utbyggingsprosjekter.

Sjekk reiseplanleggeren til Entur eller togselskapenes nettsider/apper for informasjon om hvordan trafikken avvikles mens banene er stengt.

Jobbene denne helga er viktige for å opprettholde komfort, driftssikkerhet og punktlighet resten av året. Større utbyggings- og fornyelsesprosjekter utnytter selvsagt også arbeidsperiodene.

Bane NOR minner om at det er farlig og forbudt å ferdes i eller nær jernbanesporet og høyspenningsanlegget. Selv om den vanlige togtrafikken er innstilt, kan det komme arbeidstog på sporet når som helst. 

Østfoldbanen

Fra lørdag 19. september kl. 01:55 til søndag 20. september kl. 13:45 jobber Bane NOR på strekningen Oslo S-Halden og Oslo S-Kråkstad.

I samband med byggingen av Follobanen gjøres det ulike arbeider i området inn mot Oslo S og på Ski stasjon.

Ved Oslo S er det jernbanetekniske arbeider, støping og sveisearbeider, samt kontaktledningsarbeid og kabelomlegging som gjelder. I Ski skal det blant annet gjøres innmåling av spor og justeringer på plattformer på Ski stasjon. Det skal også gjøres noe etterarbeid med signalanlegget. Det vil arbeides døgnkontinuerlig, men aktivitetene medfører lite støy denne helgen.

Det nye dobbeltsporet på Follobanen som åpner i 2022, betyr flere tog, bedre punktlighet og en reisetid på 11 minutter mellom Oslo og Ski. Les mer om prosjektet her.

Dobbeltspor-prosjektet på strekningen Sandbukta-Moss-Såstad utnytter også den togfrie perioden. Blant annet skal det gjøres gravearbeider ved Moss stasjon og diverse anleggsarbeider ved Dilling i Rygge.

Videre gjøres det en rekke vedlikeholdsoppgaver og rutinemessige kontroller av de tekniske anleggene flere steder på Østfoldbanen. Dette omfatter bl.a. maskinelt sporvedlikehold med pakkmaskin ved Rolvsøy og Sarpsborg, samt skinne- og svillebytte og annet forebyggende vedlikehold.

Sandvika-Asker

Strekningen mellom Sandvika og Asker på Drammenbanen blir stengt fra lørdag kveld kl. 21.00 fram til søndag morgen kl. 09:00. Dette berører kun lokaltog L1 på denne strekningen, øvrige tog går som vanlig gjennom tunnelene på Askerbanen.

Mens banen er stengt utfører Bane NOR arbeid med nytt anlegg for togenes kjørestrøm, samt ulike vedlikeholdsoppgaver.

Hovedbanen Oslo S-Grorud

Denne strekningen blir stengt fra fredag 18. september ca. kl. 22:00, fram til ca. kl. 05:00 mandag 21. september. Dette berører kun lokaltog L1 på strekningen, øvrige tog går som normalt mellom Oslo og Lillestrøm gjennom Romeriksporten.

Hovedaktiviteten i denne perioden vil være utskifting av fire sporveksler i sydenden av Bryn stasjon. Det innebærer masseskifte, kapping, sveising og sliping av skinner og pakking av spor. I tillegg skal det gjøres arbeider på og ved plattformene.

Natt til fredag og natt til lørdag gjøres det dessuten arbeider med fjellsikring på Vålerenga, nærmere bestemt i et område på 100 meter ved brua for Enebakkveien over jernbanen.