Stenger parkeringsplassen på Kransen

Parkeringsplassen ved Kransen stenges permanent fra lørdag 9. november.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Det er fortsatt en god stund til det blir tung anleggsvirksomhet i Kransen-området. I første omgang er fokus å komme godt i gang på Verket (Mossetunnelen) og deretter på Carlberg (Carlbergtunnelen). Det er likevel mindre, forberedende arbeider som vil skje i Kransen-området fremover.

De første arbeidene skjer allerede neste uke. Da vil MossIA begynne prosessen med å rive Fjordveien 9 (bildet).

Det vil også foregå noe lettere gravearbeider i området i forbindelse med omlegging av vann- og avløpsanlegg.  

I løpet av de nærmeste dagene settes det opp anleggsgjerder i området. Vennligst respekter sperringene.