Nattarbeid i helgene ved Moss stasjon

De neste fem helgene (uke 9 til og med uke 13) vil det være nattarbeid ved Moss stasjon i forbindelse med reising av kontaktledningsmaster i og ved spor.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Arbeidet må utføres når det ikke går ordinær togtrafikk på sporet.

Til arbeidet vil det benyttes gravemaskin og løfteutstyr (bildet er fra tilsvarende arbeid i Moss Havn i januar). Erfaringer tilsier at få opplever arbeidet som særlig støyende

Bane NOR forholder seg til retningslinjer for begrensning av støy fra bygge- og anleggsvirksomhet (T-1442), og arbeidene utføres i forståelse med Moss kommune.