Støyende arbeider i Strandgata

Mandag 22. januar kommer vi til å sikre og forsegle den store byggegropen ved innkjøringen til Moss Havn. For å hindre inntrengning av sjøvann til byggegropen vil det settes opp en liten spuntvegg.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Arbeidstidens ytre ramme er fra kl. 07.00 til kl. 19.00 og spuntarbeidene skal etter planen være ferdig i løpet av en til to arbeidsdager. Noe støy kan påregnes og vi beklager de ulemper dette medfører for naboer.
 
Det vil de neste par månedene være en del arbeider i byggegropen, der det blant annet skal settes ned en høyspentkum og overvannsrør. Disse arbeidene er å betegne som ordinært anleggsarbeid uten særskilt støyende maskiner og utstyr.
 
(Bildet er av anleggsområdet ved byggegropen).