Varsel om støyende arbeider fra uke 41

I forbindelse med forberedende arbeider for det nye dobbeltsporet fortsetter spunte-arbeidet nærmere sporet ved søndre planovergang. Spunten stabiliserer grunnen der vi graver for å legge om vann- og avløpsledninger i området.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Arbeidet utføres på dagtid, mandag til torsdag mellom kl. 07.00 og 19.00. Hvis behovet tilsier det så vil vi også jobbe fredager mellom 07.00 og 17.00. Spuntingen vil pågå i 3-4 uker.

Kartet til viser hvor entreprenør skal jobbe i området Strandgata-søndre planovergang. Spunt er lange stålkonstruksjoner, også kalt nåler, som trykkes og vibreres ned i bakken. Arbeidet gjøres i intervaller på ca. 10-15 minutter. Støyen vil ikke være kontinuerlig og intervallene vil variere fra dag til dag.

Avbøtende tiltak
Entreprenøren er i kontrakten pålagt å benytte de mest støysvake maskiner/ metoder som kan være aktuelle. Forgraving gjennomføres for å fjerne store steiner og elementer som kan påtreffes og gi økt støy. Bane NOR forholder seg til retningslinjer for begrensning av støy fra bygg- og anleggs-virksomhet (T-1442), og arbeidene utføres i forståelse med Moss kommune. Vi beklager de ulempene dette arbeidet påfører naboene.

Kontaktinformasjon
For spørsmål og andre henvendelser, kontakt:

Varsel om støyende arbeider fra uke 41 (PDF)