Fremdriftsplan for hovedarbeidene for Sandbukta-Moss-Såstad

Her følger en fremdriftsplan som viser milepæler fram til kontrakt er tildelt og fram til prosjektet skal være avsluttet.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Deler av fremdriftsplanen ble presentert på Bane NORs leverandørdag i Oslo i mai 2017.

  • Godkjent budsjett i Stortinget, slutten av 2017

  • Kunngjøring av totalentreprise underbygning, siste kvartal 2017

  • Kontraktsinngåelse totalentreprise underbygning, første kvartal 2019

  • Kunngjøring av utførelsesentrepriser jernbaneteknikk, første kvartal 2020

  • Kontraktsinngåelse utførelsesentrepriser jernbaneteknikk, første kvartal 2021

  • Ibruktakelse av nye Moss stasjon, siste kvartal 2024

  • Kontraktsarbeider fullført Sandbukta-Moss-Såstad, siste kvartal 2025


Railway Tender Conference 2017