Starter arbeider ved Mossehallen

Arbeidene med å etablere åpning for rømningstunnelen fra Verket til Mossehallen er i gang.

Prosjektsjef Eirik Harding Hansen i Bane NOR og prosjektdirektør Ragnar Reitan i MossIA. Foto: Øystein Stavdal Paulsen, Bane NOR.

Etter blant annet å ha fjernet vegetasjon, etablert rigg og trafikksikkerhetstiltak, begynner nå arbeidet med å forberede fjellpartiet ved Mossehallens sørvestre hjørne for etablering av tunnelåpningen.

Boring, bolting, sprengning
Fjellet skal renses, og det skal lages en såkalt forskjæring. De neste ukene vil det derfor bli boring, forbolting og mindre innslag av sprengning.

Første salve for tunneldrivingen er planlagt til begynnelsen av august. Det skal sprenges 20 meter innover. Dette arbeidet er beregnet til cirka fire uker. Resten av tunneldrivingen skjer fra innsiden.

Trafikksikkerhet
Det blir trafikk med anleggsmaskiner og lastebiler inn og ut av Nesparken, særlig i forbindelse med uttak av sprengstein.

- Både Bane NOR og entreprenøren MossIA legger stor vekt på trafikksikkerhet. Det er likevel viktig at folk som ferdes i området er oppmerksomme, og følger godt med, sier prosjektsjef Eirik Harding Hansen i Bane NOR.

Anleggsområdet er blant annet sikret med porter, gjerder, skilting og lysregulering. Inne på riggområdet er det etablert en rundkjøring, slik at anleggstrafikken ikke trenger å snu eller rygge.

- Sikkerhet settes alltid først når nye arbeider planlegges og det er gjennomført risikovurderinger og sikker jobbanalyse i forkant av oppstart, sier prosjektdirektør Ragnar Reitan i MossIA.

Parkering
- Riggområdet legger beslag på parkeringsplassene utenfor svømmehallen. Det opprettholdes HC-parkering på stedet, men øvrige henvises til Myra, sier prosjektsjef Eirik Harding Hansen.

Han forteller at det har vært god dialog med Moss kommune og MK Eiendom, blant annet for å diskutere trafikksikkerhet, og for å sikre at leietakere og brukere av Mossehallen er informert om arbeidene og hvordan det påvirker dem.

Gjennomslag til høsten
Tunneldriving fra utsiden antas å være ferdig i løpet august. Etter dette skal det bygges en betongportal ved inngangen til tunnelen.  Videre arbeider med ferdigstillelse vil skje fra innsiden, blant annet for å minimere anleggsvirksomhet ved Mossehallen og Nesparken. 

Bane NOR planlegger for at området skal overleveres Moss kommune i løpet av november.

Fakta om Mossetunnelen

Den 2300 meter lange Mossetunnelen, som går fra Sandbukta til nye Moss stasjon, har to rømningstunneler, én mot verket, og én mot Mossehallen. Tunnelen mot verket er ferdig drevet, og benyttes nå som tverrslag inn i hovedtunnelen.

Rømningstunnelen mot Mossehallen går i en bue over hovedtunnelen. Tunnelen er drevet 278 meter, og er nå under parkeringsplassen på Myra. Den skal nå krysse under RV19. Total lengde blir 423 meter.