Sommerarbeid på jernbanen

I den togfrie perioden fra 25. juni til 7. august skal Bane NOR utføre både ordinært anleggsarbeid og arbeid som kun kan gjøres når det ikke er tog på strekningen mellom Ås og Rygge.

Fra spuntarbeider i Moss sentrum, juni 2022. Illustrasjonsfoto: Øystein Stavdal Paulsen, Bane NOR.

- Vi gjør dette arbeidet nå for at alt skal fungere resten av året, og vi gjør det nå når folk har sommerferie og ikke reiser så mye til og fra jobb, sier prosjektsjef for Sandbukta-Moss-Såstad-prosjektet, Eirik Harding Hansen.

Sommerarbeidene gir bedre drift

I løpet av sommeren skal det gjøres nødvendig vedlikeholdsarbeid for bedre drift av jernbanen gjennom resten av året, og tidsplanen er stram. Det skal blant annet installeres sporveksler som kobler kommende jernbanespor med det eksisterende der toglinjene møter hverandre ved Dilling og i Sandbukta. Arbeidet må gjøres når det ikke er tog i sporet og gjennomføres etter planen i midten av juli.  

På Østfoldbanen skal det jobbes fra 25. juni - 29. juli mellom Ås og Rygge og fra Vestby til Rygge fra 29. juli til 7. august. Selv om det ikke blir arbeider på hele strekket samtidig, er det nødvendig å gjennomføre togfrie perioder for å kunne arbeide på andre deler av linjen.

Ønsker god dialog med naboene

Bane NOR vil tilrettelegge for at sommeren blir bra – både for naboer, næringer og reisende. Det er kun noe av arbeidet i sommer som vil overskride grenseverdien for støy, men det kan likevel oppleves som støyende.

- Vi har god dialog og tett samarbeid med naboene som gjentatte ganger blir berørte av arbeidet vårt. Vi forsøker å være lydhøre overfor naboer og opplever at de er rause og samarbeidsvillige. Det setter vi stor pris på, sier Harding Hansen. 

Ønsker du å bli varslet når vi sprenger på anleggsområdene? Da kan du melde deg på vår SMS-tjeneste.

Jobber gjennom sommeren

Det blir arbeid på de store anleggsplassene på Carlberg, i Larkollveien og i Moss sentrum gjennom sommeren. I sentrum blir det gravearbeid med omlegging av vann og avløp og tilkobling av VA, et arbeid som påvirker sporene og dermed kun lar seg gjøre når det er togstans. På de andre anleggsområdene blir det tilnærmet normal drift og det er planlagt for noe døgnkontinuerlige arbeid på Carlberg i uke 26 og utover i uke 27. Naboer blir varslet ved støyende arbeid.

For mer informasjon, se Her jobber vi nå-siden vår som oppdateres ukentlig.

 

Det er sendt ut støyvarsler for arbeid ved Råde pukkverk fra onsdag 29. juni til fredag 1. juli. Les mer her.