Starter med grunnstabilisering ved Flemminghjørnet

Mandag 12. april starter MossIA opp med jet-peling ved Circle K-stasjonen i Wulfsbergs gate

Bane NOR lager som kjent ny jernbanetunnel under Moss fra Sandbukta til ny stasjon ved Moss havn. Fjellforholdene er stort sett gode helt frem til vi kommer ned til Kransen. Status for Mossetunnelen er at det sydgående løpet nå nærmer seg Mosseelven hvor den snart vil krysse under. Ved Circle K er det ekstra utfordrende da det er lite fjelloverdekning, det vil si at det er mye løsmasser og lite fast fjell over området vi skal drive tunnelen. Etter planen skal den ferdige tunnelen passerer mer enn 25 meter under terreng.

Forsterker grunnen for å minimere setningsskader

For å kunne kompensere for dårlig overdekning vil vi nå utføre grunnforsterkning ved Circle K før tunneldrivingen kommer til dette partiet. Metoden som skal benyttes er såkalt jetpeling og denne vil foregå inne i de gamle bensinstasjonslokalene. Det er en metode hvor man ved hjelp av et stort bor borer seg ned til et visst nivå og deretter injiserer en sementblanding. På den måten blir løsmassene i området over fjell omgjort til noe som er hardt og fast og som binder bakken. Denne betongen erstatter da fraværet av fjell. På denne måten løser man utfordringen med lav overdekning, og kan dermed fortsette å sprenge og drive tunnelen videre mot sentrum.

Overvåkning

En viktig del av jobben ved utførelse av jetpeling er å ha god kontroll på blant annet poretrykk og eventuelle bevegelser (setninger) i bakken. Derfor er det installert en god del måleutstyr i området som skal hjelpe oss å holde oversikt over lokalområdet mens vi jobber der.

 

Bilde: Jet-pelerigg på plass ved Circle K i Wulfsbergs gate.