Sommerarbeider på jernbanen

Mens folk flest lar humla suse, spiser is og nyter ferien, skal Østlandets klimavennlige transportårer rustes opp. Det må til – også denne sommeren – for å bygge ut, vedlikeholde og fornye jernbanen.

For reisende fra Moss og Rygge er det flere store prosjekter som skal tilrettelegge for et bedre jernbanetilbud i årene som kommer.

Follobanen er Norges største samferdselsprosjekt. Den 22 km lange jernbanetunnelen mellom Oslo sentrum og Ski kommer til å redusere reisetiden mellom Oslo S og Ski til kun 11 minutter og Oslo-Moss til 30 minutter når den åpner i desember neste år.

I sommer, i perioden 26. juni til 9. august, pågår omfattende arbeider i tilknytning til jernbanetekniske arbeider ved innkjøring til sentralstasjonen. Det medfører at det vil være buss for tog i seks uker på Østfoldbanen i sommer. Frem til 24. juli vil lokale passasjerer fra mossedistriktet ta tog frem til Ski, og det vil være busstransport på siste strekning til Oslo. I år vil det være et større område i Tollbugata vis-á-vis sentralstasjonen som tilrettelegges for smidig "buss-for-tog"-håndtering.

 

Arbeider i Moss og Rygge

De siste to ukene, fra 24. juli til 9. august, vil Østfoldbanen gjennom Moss og Rygge være stengt. Buss-for-tog håndteres fra de lokale stasjonene (Rygge, Moss, Kambo).

Foruten noe mindre generelt vedlikehold av jernbaneinfrastruktur, vil det være anleggsaktivitet i forbindelse med dobbeltsporutbyggingen gjennom Moss på strekningen Sandbukta-Såstad. Dette er gravearbeider, kabelarbeid og forberedende arbeider for nytt dobbeltspor. Dette er arbeider tett på Østfoldbanen som kun kan utføres når togtrafikken står.