Slik jobber vi i sommer

I forbindelse med planlagt vedlikeholdsarbeid på Østfoldbanen har prosjektet en rekke aktiviteter i perioden 24. juli - 9. august.

Det vil i perioden 24.07 - 09.08 være buss for tog på strekningen Rygge-Oslo S i forbindelse med planlagte arbeider på Østfoldbanen i og ved spor.

Prosjektet Nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad har en rekke aktiviteter. Arbeidene skjer på dagtid mandag-lørdag kl. 07-19.

Følgende hovedaktiviteter er planlagt:

  • Sandbukta: Boringer for grunnundersøkelse og graving for kabelkryssing.
  • Moss stasjon: Mindre vedlikeholdsarbeider og flytting gjerder.
  • Dagsone Rygge på strekning Carlberg-Såstad: Underbygningsarbeider for nytt dobbeltspor, kabelarbeider under spor og boring for Mofix-fundamenter.

 

I tillegg til arbeider som skjer i og ved spor, har utbyggingsprosjektet en rekke arbeider som ikke berøres av driftsstans på Østfoldbanen. For disse arbeidene kan en merke seg følgende hovedpunkter:

  • Tunnelarbeiderne i Carlbergtunnelen og Mossetunnelen: Har ferie i uke 29 og 30. ingen arbeider i perioden 19. juli - 1. august.
  • Grunnstabilisering ved Circle K ved Flemminghjørnet: Det gjennomføres anleggsarbeider på Circle K-tomten med grunnstabilisering. Det settes jetpeler som skal styrke jordmassene der tunnelarbeidene i Mossetunnelen skal passere. Entreprenøren opererer med utvidet arbeidstid uke 26-35. Arbeidstid er kl. 06-24 mandag-lørdag, med støyende arbeid kl. 07-21. 
  • Larkollveien/Dilling: Arbeid pågår på dagtid mandag-fredag med forberedelser til omlegging av Larkollveien høsten 2021. Ny bilvei og gang- og sykkelsti etableres mellom planovergangen og avkjøringen mot Dillingveien.