Refleksdagen 2021: - Det handler om bevisstgjøring

I likhet med mange andre bedrifter rundt omkring i Norge har Bane NOR og MossIA i dag markert den årlige refleksdagen.

Paal-Gunnar Mathisen, Seniorrådgiver i Trygg Trafikk, delte ut reflekser på Moss stasjon torsdag morgen sammen med Bane NORs nabokontakt Elisabeth Strømme.

Dette er en tradisjon som ble innført i 2006 av Trygg Trafikk.

Seniorrådgiver Paal-Gunnar Mathisen i Trygg Trafikk forteller at den landsomfattende markeringen handler om en bevisstgjøring av viktigheten av å være godt synlig i trafikken.

- I trafikken handler det om å ta vare på seg selv og andre. I ytterste konsekvens kan noe så trivielt som en refleks handle om forskjellen på liv eller død, påpeker han.

Uten refleks er du først synlig på 25–30 meters hold, mens du med refleks synes på 140 meters hold når bilen bruker nærlys.– Omregnet til sekunder har bilføreren ti i stedet for to sekunder til å reagere, det kan være forskjellen på liv og død. Vi ønsker at folk tar et aktivt valg, ikler seg refleks, og gjør seg synlig for sin egen og andres sikkerhet i trafikken, sier Mathisen.

 

Dersom du ønsker refleks

Vi har alliert oss med Moss kommune og har lagt igjen reflekser som kan hentes ut på Bylab i gågata, Moss bibliotek og Rygge bibliotek. Reflekser kan også hentes i våre prosjektlokaler i Værlesands bakgate 3 (den røde brakkeriggen vis-a-vis pendlerparkeringen på Moss stasjon). Resepsjonen vår er bemannet i tidsrommet kl. 8-16.

For mer info om refleks, se Trygg Trafikks temaside.