Oppstart på testfelt i Værlegata neste uke

Over en 3-4 ukers periode vil det gjennomføres test av jet-peler i Værlegata, vis-a-vis Rockwool.

Etter et lengre opphold i anleggsarbeid i Moss sentrum, dras anleggsarbeidet rolig i gang igjen neste uke.

Etablering av sementpeler (jetpeler) for å stabilisere grunnen er samme type arbeid som er utført i Kransen tidligere. I første omgang er det kun et testfelt i Værlegata det vil være aktivitet. Det vil være én maskin i aksjon i Værlegata, mens det meste av støyen vil komme fra sementblandeverket i Kransen, med filterpresser, rensing, etc.

Arbeidstid vil være mandag-lørdag kl. 07-19. Etter produksjon vil det være vask og rens av maskiner og utstyr frem til kl. 22. Selve testperioden er estimert til 22 dager, men her vil det være perioder og dager der det ikke vil være arbeider. Dette for å gi sementpelene tid til å herde og kontrolleres.