Om kostnader

Styringsrammen for jernbaneprosjektet i Moss er på 14,9 milliarder kroner. Det er dette tallet vi i prosjektet styrer og måles mot. 

Som de aller fleste har fått med seg har jernbaneprosjektet i Moss vært en ny runde i Stortinget for å få fastsatt nye økonomiske rammer. Stortinget vedtok ny kostnadsramme og ny styringsramme for prosjektet. Men hva er egentlig forskjellen på kostnadsramme og styringsramme?

Kostnadene for et statlig prosjekt regnes ut med statistiske metoder. Vi regner altså ut ulike kostnader som har ulik sannsynlighet for å inntreffe.

Kostnadsrammen er definert som P85 minus verdien av en eventuell kuttliste. P85 representerer den kostnaden som man med 85% sannsynlighet vil komme under og 15% sannsynlighet vil komme over. Dersom prosjektet har en realiserbar kuttliste skal verdien av denne trekkes fra verdien av P85 slik at kostnadsrammen blir et noe lavere tall. Dette gjøres, litt enkelt sagt, fordi et prosjekt alltid skal vurdere mulige kutt i prosjektet før det kommer tilbake til Stortinget og ber om mer penger.

Kostnadsrammen for vårt prosjekt er 17,9 milliarder. Dersom vi på et tidspunkt har en sluttprognose som overskrider kostnadsrammen skal prosjektet tilbake til Stortinget.

Styringsrammen er definert som P50. Litt enkelt fortalt er det den kostnaden som det er like stor sannsynlighet for at man går over som under, altså en 50 % sannsynlighet for at det blir dyrere og 50% sannsynlighet for at det blir billigere. I teorien skal da halvparten av alle prosjekter bli billigere og halvparten dyrere. I det store bildet skal det da for staten gå «opp i opp».

Styringsrammen for jernbaneprosjektet i Moss er på 14,9 milliarder kroner. Det er dette tallet vi i prosjektet styrer og måles mot.