Ny milepel for tunnelarbeidene

For tunnelarbeidene er det god fremdrift, og en viktig milepel ble markert 1. juni. Da var rømningstunnelen til Carlbergtunnelen ferdig.

Bildet er tatt i forbindelse med milepelsmarkering i kantina i brakkeriggen. Til venstre er Ragnar Reitan, prosjektsjef hos MossIA. Til høyre er Christian Alseth som har ledet tunnelarbeidene i MossIA.

Rømningstunnelen løper parallelt med jernbanetunnelen og er nå fremme ved sitt endepunkt under Kallumjordet. Tunnelen, som har et tverrsnitt på 40 m2, er drøyt 900 meter lang. Totalt er det tatt ut 37.000 fm3 sprengstein fra tunnelen, og det er gått med blant annet 1300 m3 sprøytebetong til å sikre tunnelen.

- Vi har hele tiden holdt oss godt innenfor de tillate verdier for tunnelarbeider, men vi vet at det er veldig krevende å bo og leve rett over tunneldrivingen. Vi vil benytte anledningen til å takke Mossefolket og naboer for deres tålmodighet, sier Christian Alseth, anleggsleder for tunnel i MossIA.
Selve jernbanetunnelen, som går mellom Calrberg Gaard og Kleberget, har større tverrsnitt enn rømningstunnelen, og der driver de nå under Vesthellinga/Kobberslagveien.

I Mossetunnelen, som går mellom Mosseskogen og Kransen, befinner tunnelgjengen seg nå under Mosseelva. Det er en strekning på ca. 100 meter på tvers av Mosseelva som skal forseres, og per 1. juni gjenstår det ca. 20 meter før de er kommet over til parkeringsplassen ved Myra.

Tunnelarbeiderne i prosjektet har sommerferie i uke 29 og 30. Siste arbeidsdag før ferien er lørdag 17. juli. Tunnelarbeidene gjenopptas mandag 2. august.