Nødetatene på besøk i HMS-uken

Vår hovedentreprenør MossIA gjennomførte sin årlige HMS-uke forrige uke. I den anledning ble nødetatene i Moss invitert til anleggsområdene i Moss. 

20 representanter fra den lokale politi-, brann- og ambulansetjenesten tilbrakte en hel dag sammen med utbyggingsprosjektet i Moss forrige torsdag.

- Dette er nyttig for Bane NORs utbyggingsprosjekt. For Bane NOR kommer sikkerhet alltid først og et godt samarbeid mellom nødetatene, Bane NOR og vår totalentreprenør MossIA er derfor helt avgjørende, sier prosjektsjef Eirik Harding Hansen i Bane NOR, og får et anerkjennende nikk fra prosjektdirektør Ragnar Reitan i MossIA. 

Tema for besøket var tiltak for sikkerhet og beredskap. Nødetatene fikk mulighet til å besøke alle anleggene våre i Moss og Rygge, i tillegg til å befare både Mossetunnelen og Carlbergtunnelen. Besøket la til rette for informasjon og dialog om sikkerhetstiltak med vekt på adkomst samt møteplasser ved eventuelle alvorlige hendelser.