Nabodialogmøte 25. mars

Den 25. mars inviterer Bane NOR til digitalt dialogmøte vedrørende vår anbefaling om å stenge Fjordveien i inntil tre år i forbindelse med jernbaneutbyggingen.

Bane NOR inviterer til digitalt folkemøte i forbindelse med Bane NORs  anbefaling om stenging av Fjordveien under anleggsgjennomføringen for jernbaneutbyggingen i Moss. Informasjonsmøtet skal gjennomføres torsdag 25. mars kl. 18.00-20.00.

I dette møtet vil Bane NOR så langt det er mulig svare på spørsmål knyttet til en eventuell stenging av Fjordveien, samt at vi ønsker innspill på aktuelle avbøtende tiltak ved stenging av veien. 

Send gjerne spørsmål på forhånd

Hvis du vil sende inn spørsmål eller innspill på forhånd, så kan du gjøre det ved å følge lenken nedenfor. Det blir også mulighet til å stille spørsmål på direkten.

Send ditt spørsmål / innspill på forhånd

Bane NOR vil informere om involveringsprosessen som gjennomføres for å skape et godt kunnskapsgrunnlag for en eventuell stenging av Fjordveien. Vi ønsker så langt det er mulig å kartlegge konsekvensene dette medfører for Moss sentrum, samt at vi ønsker å finne gode avbøtende tiltak for å redusere konsekvensene av trafikkomleggingen i sentrum. Noen aktuelle tiltak som vi har fått innspill på før dette møtet, vil bli presentert i møtet.

Etter en presentasjon blir det åpnet for spørsmål fra dere.

Møtet kan du se direkte på nettsidene til Moss kommune. Ønsker du å delta med spørsmål, må du følge oppskriften under. 

 

 

Praktisk informasjon om møtet torsdag 25. mars.

  1. Møtet starter 18.00 og varer i ca. to timer. Logg deg gjerne inn i god tid. 
  2. Du deltar i møtet ved å følge denne lenken (møtet foregår på Microsoft-applikasjonen Teams, men du trenger kun vanlig nettleser for å delta). 
  3. Du får instruksjoner om hvordan du kan stille spørsmål når du har logget deg inn 
  4. Ønsker du bare å se på - da kan du følge sendingen via Moss KommuneTv
    Sendingen fra folkemøtet vil ligge ute på nettsidene våre også etter møtet 
  5. Husk at møtet er helt åpent og kan bli sett av alle - pass derfor på at du ikke deler privat informasjon når du deltar.
  1.