Møt oss på Bylab torsdag kl. 15-19

Etter en lengre pause grunnet koronarestriksjoner, er Bane NOR og vår entreprenør MossIA tilbake på åpen kontordag på Bylab.

Vår geotekniker-kollega Anders er til stede frem til kl. 17 for å svare på spørsmål innen grunnforhold og geoteknikk.

Kenneth, prosjektleder for tunnel, er til stede kl. 17-19 for å svare på spørsmål innen tunneldrift. Prosjektet har pågående tunnelaktivitet ved Kallumjordet/Dyreveien og ved Myra/Nedre Bjerget.

Robert fra prosjektet Hensetting Moss vil være til stede kl. 15-19 for å svare på spørsmål om den planlagte togparkeringen på Gon.