Julefreden senker seg på anlegget

Gjennomførte årets siste Management Safety Inspection i dag.

Sikkerhetsinspeksjon på anleggsområdet i dagsonen på Carlberg. Det er ikke så lett å få plass til alle når en skal ta gruppebilde i koronatid med en god meter mellom hver person...

Julefreden nærmer seg, men det er fortsatt aktivitet for jernbaneprosjektet i Moss. Sikkerhet kommer først, og den ukentlige ledelsesinspeksjonen fant denne gang sted på anleggsområdet vårt på Carlberg.

- Det er viktig å erkjenne at HMS (Helse, MIljø og Sikkerhet) er et lederansvar som må starte med forankring, engasjement og synlighet fra toppen av organisasjonen, noe som er bakgrunnen for MossIAs initiativ til ukentlige ledelsesinspeksjoner - i tillegg til ordinære rutinemessige vernerunder og inspeksjoner. Som del av oppfølgingen inviteres byggherre Bane NOR med på ukentlig lederinspeksjon, forteller Ragnar Reitan, Prosjektdirektør i MossIA, Bane NORs hovedentreprenør for underbygningsarbeidene i Moss.

Alle uønskede hendelser er forårsaket av en eller flere årsaker. Å ha fokus på disse årsaksforholdene, og iverksette tiltak før ulykker eller alvorlige hendelser oppstår, er viktig på enhver anleggsplass.
Målet er å unngå ulykker med skade på person, miljø eller materiell. Løpende avviksrapportering (RUH/Rapport om Uønskede Hendelser) er en svært viktig del av sikkerhetskulturen på prosjektet, for kontinuerlig forbedring og finne gode tiltak som forhindrer at ulykker skjer.

Sikkerhetsinspeksjon i dagsonen på Carlberg

Dagens ledelsesinspeksjon fant sted ved anleggsområdet vårt i dagsonen på Carlberg, der vi blant annet har produksjon av slissevegger. Ettersom juleferien nærmer seg var det ekstra fokus på avslutning mot juleferie og sikring av materiell og områder.

- Dette slik at løse gjenstander ikke kan blåse og gjøre skade. Videre vil nødvendige sperringer, markeringer og orden være sentralt, slik at et eventuelt snøfall ikke medfører risiko for skade og at man ikke finner igjen materiell og utstyr ved oppstart rett over nyttår, sier han mens han inspiserer anleggsområdet.

Det forberedes nå til julefred på anlegget og velfortjent juleferie for alle medarbeidere.

- Og det viktigste av alt, ta godt vare på sikkerheten og hverandre, for så å nyte en god jul med venner og familie. Vi benytter anledningen til å ønske alle våre gode naboer og Mossesamfunnet en riktig god jul og et godt nyttår. Vi gleder oss til et spennende og godt år i 2022, avrunder Reitan.

Jaime Vega, Deputy Project Director i MossIA, delte ut premie til medarbeideren som leverte beste og mest konstruktive RUH (rapport om uønsket hendelse) i november/desember.