Gjenopptar spunting på Carlberg fra neste uke

Etter en lengre pause i sommer gjenopptas spuntarbeidene på dagtid ved Carlberg Gaard i løpet av slutten av neste uke, eventuelt begynnelsen av uke 34.

Spunting må til for å kunne etablere en stabil byggegrop der hvor nytt dobbeltspor skal komme ut av Carlbergtunnelen. Arbeidet vil være omtrent som de spuntarbeidene som startet opp i vinter, og vil oppfattes av omgivelsene som en hakkende, durende lyd. 

Støyutredningen viser at arbeidene kan gi støy over grenseverdi på de to nærmeste byggene, men lyden vil være merkbar for et større område. Hvor mye lyden bærer vil avhenge av de lokale grunnforholdene og av vindretning.  

 

Se nabovarsel Carlberg uke 33-37.