Fv. 119 Larkollveien legges om mandag 25. oktober

Fv. 119 Larkollveien  legges om fra Dillingveien til planovergang ved Dilling stasjon mandag 25. oktober kl. 13.00.

En kort veistrekning langs fylkesvei 119 legges om, fra jernbaneovergangen til Dillingveien. (Foto: Bane NOR).

Omleggingen skjer i forbindelse med dobbeltsporutbyggingen til Bane NOR gjennom Moss.

Skiltet hastighet på veien er 50 km/t. Omkjøringsveien har gang og sykkelvei.