En status og julehilsen fra jernbaneprosjektet i Moss

I 2021 har det vært stor aktivitet i Bane NORs utbyggingsprosjekt i Moss.

Blant annet har vi drevet nesten 2500 meter tunnel, vi har lastet og transportert 800.000 tonn stein, boret over 18.000 sikringsbolter i tunnelene, spuntet på Carlberg, lagt om Larkollveien og gjennomført et testfelt for jetpeling i sentrum.
 
Som de fleste vet har vi også hatt utfordringer i prosjektet. Vi startet året med ny kunnskap om mer kvikkleire i sentrum, noe som medførte at gamle planer måtte legges vekk og nye måtte utarbeides. Vi har brukt tiden godt og laget nye planer som også inkluderer en rekke sikkerhetstiltak. Vi har også bemannet opp og rustet oss med et sterkt lag av geoteknisk kompetanse. I dagsonen i sentrum må vi gå varsomt frem. Vi ser for oss at de grunnforsterkede tiltakene arbeidene gjenopptas i mars neste år. Men som vi har sagt gjentatte ganger, vi må ta den tiden vi trenger for å være sikre på at all prosjektering og alle arbeidsoperasjoner utføres på korrekt måte.
 
Vi forbereder også for flytting av Nyquistgården, og jobber nå på området tvers over Høienhaldgata der bygningen vil oppbevares noen år før den flyttes tilbake igjen.
 
I Mossetunnelen, fra Mosseskogen til Kransen, befinner vi oss nå under Wulfsbergs gate ved Tinghuset/Circle K. Samtidig driver vi også en rømningstunnel i sløyfe mot Mossehallen.
For Carlbergtunnelen, som går fra Carlberg Gård til Kleberget, befinner vi oss nå ved Kallum.
 
Tunnelarbeidene går veldig fint, men vi har stor forståelse for at det kan være slitsomt å være tunnelnabo i perioder. Lyd kan forplante seg og rystelsene kan være ubehagelige. Vi vil derfor takke naboene for tålmodigheten og forståelsen dere viser oss. Vi minner om at prosjektet har en nabokontakt som kan kontaktes dersom det skulle være noe dere lurer på eller om dere ønsker å komme i kontakt med oss.
 
I dagsonen i Rygge er det mye aktivitet. Omleggingen av Larkollveien tidligere i vinter gikk fint, og vi går i gang med spuntarbeider (sikring av byggegrop) for den nye undergangen som skal gå under nytt, fremtidig dobbeltspor. På anleggsområdet på Carlberg er det yrende aktivitet, og vi har begynt med produksjon av slissevegger der det nye jernbanesporet kommer ut av tunnel.
 
Et så stort prosjekt krever at vi jobber tett og godt sammen med våre samarbeidspartnere. Vi holder god kontakt med sentrale myndigheter samt fylke og kommune. Det å ha god og løpende dialog med Moss Kommune er veldig verdifullt og en fin mulighet til å forklare og forankre krevende oppgaver som vi står ovenfor.
 
Prosjektet har hatt flere gode nabomøter gjennom året, og vi har også ønsket å kunne invitere med mosseborgere inn i tunnelene våre. Dessverre setter korona en brems for disse planene, men vi håper å ta dette igjen når pandemien roer seg.
 
Vi fortsetter å skrive nyhetsbrev og legge ut informasjon fortløpende i egne kanaler. På nyåret er vi som vanlig til stede på åpen kontorkveld på Bylab siste torsdag i måneden. Her er alle er hjertelig velkomne til å ta en prat med oss.
 
I jernbanefamilien venter vi spent på desember 2022 og åpningen av Follobanen. Den vil gi et mye bedre togtilbud på Østfoldbanen og reduserer reisetiden mellom Moss og Oslo S til 30 minutter.
 
I disse dager tar vår hovedentreprenør MossIA og deres underentreprenører en velfortjent juleferie. Dermed blir det også stille og rolig fra våre anleggsområder rundt om i kommunen. Det vet vi mange av våre naboer setter stor pris på. Vi vil få takke for et godt samarbeid med byen i året som har gått og ønsker alle en fin julehøytid og et godt nytt 2022!
 
Eirik Harding Hansen, Prosjektsjef Nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad