Arbeid på jernbanen i påsken – og omkjøring for Larkollveien

Når andre går i feriemodus betyr det gjerne at Bane NOR går i jobbmodus. Da er det mulig å utføre nødvendige vedlikeholds- og oppgraderingsoppgaver langs jernbanen effektivt samtidig som færrest mulig arbeidspendlere påvirkes.

Målet med arbeidet i de togfrie periodene er å skape et bedre togtilbud med færre forsinkelser, kortere reisetid og flere avganger. 

Fra Skjærtorsdag til 2. påskedag er det planlagt vedlikehold langs Østfoldbanen. For reisende betyr det buss for tog på strekningen Rygge-Oslo S, for naboer ved jernbanetraseen ved Larkollveien og Kurefjordveien betyr det lange arbeidsdager, og for bilister betyr det redusert fremkommelighet på Larkollveien.

I Rygge vil det være aktivitet langs jernbanetraseen mellom Dilling og Såstad. Vi oppfordrer publikum å unngå bruk av stiene som går parallelt med de eksisterende jernbanesporene rundt Kurefjordveien, da vi skal jobbe med tunge anleggsmaskiner

For å utnytte den dyrebare tiden mens togene står best mulig, vil det være arbeid gjennom store deler av døgnet.

Blant arbeid som skal utføres er utbedring av den strekningen som skal bli nytt dobbeltspor. Her vil det jobbes med forsterknings- og frostsikringslag, fyllinger og skjæringer. Arbeidet vil påvirke et begrenset antall naboer, som alle har fått eget nabovarsel om disse arbeidene.

 

Omkjøring for Larkollveien

Et arbeid som vil påvirke desto flere, er de arbeidene vi skal ha med omlegging av vann- og avløpsrør under Larkollveien, ved planovergangen på Dilling. Disse rørene skal legges om slik at vi etter hvert kan legge om Larkollveien midlertidig mens det nye dobbeltsporet bygges.

Som følge av våre gravearbeider i dette området i påsken vil følgende trafikkbegrensninger gjelde:

  • Redusert fremkommelighet med lysregulering: Larkollveien forbi Dilling blir stengt i én kjørebane fra torsdag morgen til fredag kveld. kl.20:00. Lysregulering er på plass for å sikre smidig trafikkavvikling.
  • Omkjøring: Fra fredag kveld til mandag morgen kl. 06.00 er Larkollveien stengt ved planovergangen på Dilling, og det vil være skiltet omkjøring via Kurefjordveien.
  • Det vil være tilgjengelighet til alle eiendommer i perioden vi jobber.

 

Trafikkinfo for reisende

For reisende arrangerer Vy alternativ transport med buss for tog. For mer info henviser vi til Vys hjemmesider.

 

BILDE: På grunn av arbeid med omlegging av vann- og avløpsrør i dette området vil det i påsken bli omkjøring for Larkollveien via Kurefjordveien.