Varsel om støyende arbeid i Moss til helgen

Våre kolleger i infrastruktur melder at det vil pågå vedelikehold i Moss førstkommende helg. Det vil medføre støyende nattarbeid.

Bane NOR har ansvaret for vedlikehold og modernisering av Østfoldbanen. I tidsrommet kl. 24.00-06.00 natt til søndag 6. oktober vil det bli utført sliping av skinner og sporveksler mellom søndre og nordre ende av stasjonsområdet i Moss. Arbeidet må skje på natten, når togene ikke går.

Arbeidet utføres av Speno International på oppdrag fra Bane NOR, og vil innebære støy og gnister knyttet til bruk av skinnegående spesialmaskin. 
Skinnesliping gir bedre sporkvalitet og bidrar til at omgivelsene vil oppleve merkbart mindre støy fra passerende tog.

Dette er vanlig vedlikeholdsarbeid på jernbanen, og således ikke en del av den pågående dobbeltsporutbyggingen gjennom Moss.

 

Se nabovarsel her