VA-arbeider ved Kleberget

Det vil bli utført vann og avløps-arbeider (VA) i krysset Carl Jensens/Værlegata og Kleberget over ett døgn 29.-30. april.

Tirsdag morgen 28. april kl. 07.00 begynner MossIA med VA-arbeider ved Værlegata/Carl Jensens vei og Kleberget.

Dagens pumpeledning som fører kloakk fra Moss til Fuglevik renseanlegg krysser fremtidig tunellportal og må legges om til en midlertidig trasé før man kan drive tunnel.

Arbeidet består i å montere to rørkryss med ventiler på eksisterende pumpeledning. Dette gjøres for senere å kunne koble inn midlertidig omlagt pumpeledning og sette den eksisterende mellom koblingspunktene ut av drift.

I tillegg må også en vannledning omlegges lokalt for å gjøre plass til arbeidene på pumpeledningen.

Forberedelser vil pågå på dagtid tirsdag, før det blir en lengre arbeidsøkt fra onsdag morgen kl. 07.00. Arbeidet vil pågå i nærmere 24 timer før de er ferdig. Ifølge tidsplanen skal arbeidet være ferdig innen kl. 03.00 natt til torsdag.

Arbeidet er ikke spesielt støyende, men det vil være en gravemaskin og en lastebil på stedet, i tillegg vil det benyttes noe utstyr som kan gi lyd, blant annet vinkelsliper.