Supplerende grunnundersøkelser

NGI har begynt arbeidene med supplerende grunnundersøkelser i området fra Kransen og ned mot det nye stasjonsområdet.

Denne uken er det fokus på oppmåling, mens det senere i juli vil bli foretatt grunnundersøkelser ved hjelp av borrigg på dagtid.

NGI (Norges Geotekniske Institutt) er engasjert av MossIA ANS for å ivareta en sikker områdestabilitet i forbindelse med grunnarbeidene for nytt dobbeltspor gjennom Moss og Rygge.