Støyende arbeider til helgen

Det utføres vedlikeholdsarbeid på Østfoldbanen førstkommende helg. Støyende nattarbeid ved Moss stasjon er dessverre ikke til å unngå.

Bane NOR utfører planlagt vedlikeholdsarbeid på Østfoldbanen i 36 timer fra lørdag 14. september kl. 02.00 til søndag 15. september kl. 14.00.

Arbeidene skjer i og ved spor. Den støyende perioden vil for Moss'  vedkommende være over en åtte-timersperiode fra lørdag ca. kl. 21.00 til søndag ca. kl. 05.00.

Arbeidene vil høres best i området rundt nordre planovergang/Rådhusbrua. 

Støyvarsel 14.-15. september

 

Illustrasjonsfoto: Øystein Grue, Bane NOR.