Stenging og åpning av vei i Kleberget

I uke 18 stenges innkjøring til Kleberget via Værlegata. Ny, midlertidig vei mellom Ringveien-Kleberget erstatter den tidligere veien.

Den nye veien vil brukes i noen år, inntil ny, permanent vei kan etableres for beboerne på Kleberget.

Det er vår hovedentreprenør MossIA som har driftsansvaret for den midlertidige veien (f.eks. strø/måke på vinteren).