Stenging av gangvei ned Boyebakken

På grunn av anleggsarbeid i knutepunkt mellom Boyebakken og Fjordveien vil gangveien ned Boyebakken bli stengt noen dager neste uke.

Entreprenøren begynner å koble fra og plugge vann- og avløpsrør i denne seksjonen mandag 4. februar og estimerer at denne jobben vil ta 2-3 dager.

Kartet over viser hvor det er sperret (i rødt). Som man ser av kartet må man benytte fortauet på østsiden av Fjordveien (gul strek) for å komme ned til stasjonen/sentrum disse dagene.