Stenger parkeringsplassen på Kransen

Parkeringsplassen ved Kransen stenges permanent fra lørdag 9. november.

Det er fortsatt en god stund til det blir tung anleggsvirksomhet i Kransen-området. I første omgang er fokus å komme godt i gang på Verket (Mossetunnelen) og deretter på Carlberg (Carlbergtunnelen). Det er likevel mindre, forberedende arbeider som vil skje i Kransen-området fremover.

De første arbeidene skjer allerede neste uke. Da vil MossIA begynne prosessen med å rive Fjordveien 9 (bildet).

Det vil også foregå noe lettere gravearbeider i området i forbindelse med omlegging av vann- og avløpsanlegg.  

I løpet av de nærmeste dagene settes det opp anleggsgjerder i området. Vennligst respekter sperringene.