Stenger anleggsområde for parkering

Onsdag begynner MossIA med å teste kalksementstabilisering med den store peleriggen.

Peleriggen står nå i Fjordveien (bildet) og blir i løpet av tirsdagskvelden flyttet til testområdet som ligger ca. 100 meter unna.

Ettersom det er en stor maskin som skal flyttes vil det være behov for spesialtransport og flyttingen vil skje etter kl. 22 på kvelden for å forstyrre minst mulig trafikk i området.

 

Sperrer av anleggsområdet for parkering 

De siste månedene har det vært populært blant pendlere å parkere på det opparbeidede anleggsområdet rett øst for Værlegata (området som tidligere var kjent som Øvre og Nedre Tvergate). Dette området kommer til å bli avsperret i løpet av helgen.

Pendlere som ankommer stasjonen med bil anmodes om å benytte seg av de oppmerkede parkeringsplassene for pendlere på Moss stasjon.