Se infopresentasjon for arbeider i Moss sentrum og Kransen i 2020

Se vår infopresentasjon for arbeider ved Kransen og Moss stasjon de nærmeste månedene.

 

 

Videoprosentasjonen vår ser du i lenken under:

Presentasjon av kommende arbeider i Moss sentrum og Kransen

 

 

På grunn av covid-19 kan vi ikke arrangere store, åpne folkemøter slik vi pleier. Vi har dermed valgt å informere innbyggerne med en digital videopresentasjon. Denne kan du se i ro og mak hvor som helst.

I forkant av presentasjonen har vi invitert alle til å sende oss spørsmål på ting de lurer på. Disse har vi svart ut i presentasjonen.

Om du sitter igjen med spørsmål du lurer på etter å ha sett presentasjonen, send spørsmål til moss_utbygging@banenor.no. Spørsmål og svar legges ut på denne siden.

 

Mer info:

I videoen legger vi frem mye informasjon. Mange vil ønske studere deler av materialet nærmere. Powerpoint-presentasjonen, faseplaner for trafikk, etc, finner du i lenkene under.

 

Informasjon om kommende arbeider i Moss sentrum og Kransen: Powerpoint

Faseplaner for trafikk og fremkommelighet Juli - August 2020: Tekst / Illustrasjon

Faseplaner for trafikk og fremkommelighet September - Oktober 2020: Tekst / Illustrasjon

Faseplaner for trafikk og fremkommelighet November 2020: Tekst / Illustrasjon

Faseplaner for trafikk og fremkommelighet Desember 2020: Tekst / Illustrasjon

Faseplaner for trafikk og fremkommelighet Januar - Februar 2021: Tekst / Illustrasjon

Animasjon og info om jetinjisering: Nettside

Animasjon og info om kalksementstabilisering: Nettside

 

Spørsmål og svar:

I forkant av videopresentasjonen åpnet vi opp for at alle kunne sende oss spørsmål. De spørsmålene vi fikk svarte vi ut i videopresentasjonen. Under er svar på de spørsmålene vi fikk tilsendt etter at vi la frem videopresentasjonen:

 

- Dere forteller kun om perioden frem til februar 2021. Hvorfor ikke lenger?

Nina Kjønigsen, kommunikasjonsansvarlig, Bane NOR:
- Det er en naturlig tidshorisont. Fra februar 2021 vil trafikkbildet være slik det stort sett kommer til å være gjennom hele anleggsfasen.
Det viktigste nå har vært å fortelle om trafikkavvikling, der vi forteller om når Høienhaldgata vil stenges for gjennomkjøring og omlegging av Fjordveien, Værlegata og Nyquists gate samt tilstøtende gang- og sykkelstier.
Vi har hatt tradisjon for å ha regelmessige åpne folkemøter om de ulike anleggsfasene, det kommer vi til å fortsette med.


- Det står at «målet er at rv. 19 skal være åpen hele tiden». Betyr det at dere ikke kan garantere at riksveien vil være åpen hele tiden?

Carsten Rosskamp, Prosjektdirektør, MossIA:
- At riksvei 19 skal være åpen for trafikk gjennom hele anleggsperioden har vært en forutsetning som har ligget til grunn hele tiden. Og den løsningen vi har prosjektert for gjør at riksvei 19 ikke skal bli berørt.

 

- Moss skryter av å være en sykkelby. Det virker ikke som om forholdene er særlig tilrettelagt for tohjulinger i prosjektet, spesielt når dere stenger sykkelstien på vestsiden av Fjordveien?

Jarle Rasmussen, Prosjektsjef, Bane NOR:
- For å oppklare først: Det er ikke vi som prosjekt som stenger og åpner veier. Det er det veieier som gjør (Moss kommune eller Statens vegvesen). Vår jobb er å legge frem trafikkplaner som godkjennes hos veimyndighet.

Moss ønsker å være en by som er tilrettelagt for syklister, og har iverksatt flere tiltak for å stimulere til økt bruk av sykkel. Bane NOR er i kontinuerlig dialog med både kommunen og Statens vegvesen, blant annet gjennom Miljøløftet Moss. Da diskuterer vi også hvordan vi kan gjøre det best mulig for syklistene.
I nedre del av Fjordveien er det riktig at det er utfordrende, men det er viktig å få frem at det er fullt mulig å sykle langs Fjordveien, også på en sikker måte. I fremtiden vil Fjordveien bli bredere enn den er i dag, så en del av det arbeidet som pågår handler om å gjøre Moss til en bedre sykkelby på lengre sikt.

 

- Vi har allerede en stor stygg spuntvegg som er synlig i hele byen. Vi ønsker ikke å få en til. Kan de dekoreres?

Jarle Rasmussen:
- Spuntveggen i Fjordveien tjener en funksjon som permanent sikring. Det er viktig å påpeke at den ikke vil være synlig fra naboeiendommene på oversiden og at den kommer til å bli bygget inn fra nedsiden slik at når man kjører i Fjordveien i fremtiden vil det kun se ut som en vanlig støttevegg.

Den spuntveggen som står i havna er først og fremst et høyt byggegjerde, som sørger for at togtrafikken kan gå som normalt på vestsiden mens vi bygger ny stasjon på østsiden. Ettersom kontaktledningene er ca. åtte meter over bakken må spuntveggen være så høy som den er. Når prosjektet er ferdig, vil vi ta ned veggen og havna vil få tilbake de arealene vi leier nå i anleggsperioden.


- Når er dere ferdig i sentrum?

Jarle Rasmussen:
- Det nye dobbeltsporet skal etter planen åpnes for trafikk i desember 2024, og prosjektet vil fremdeles ha en del bygg- og anleggsaktivitet et års tid etter åpningen. Men dette vil være mindre merkbare aktiviteter, som ferdigstillelse av stasjonsbygget, fjerning av gamle skinner og lignende.
I tillegg ligger det jo an til at det vil være annen byggeaktivitet i tilknytning til stasjonen når den er ferdig. Andre enn oss må svare for disse planene, men at området vil være en «byggeplass» de neste ti årene er rimelig sikkert.

 

- Hvor sikre er tidsestimatene deres for endringer i trafikkomlegging?

Carsten Rosskamp:
- Det vi viser nå er anslag. Justeringer kan naturligvis forekomme, men da kun i tid. Selve fasene og traseene for veier og gangakser kommer til å gjennomføres slik vi har vist.
Det viktigste for oss nå har vært å få frem hva vi kommer til å gjøre. Ikke minst å fortelle om hvordan vi skal holde Fjordveien åpen.