Redusert fremkommelighet i Fjordveien

Mandag-onsdag neste uke skal vi legge ned trekkerør under nedre del av Fjordveien. Det medfører redusert fremkommelighet.

Årsaken til at vi må grave i veien er fordi vi i en senere fase skal etablere en del rørledninger og kabler som forbinder anlegsområdene på begge sider av Fjordveien.

Rørene vil brukes til strøm og vann, og vi legger rørene klare nå slik at vi ikke må stenge veien igjen for hver eneste kabel som skal etableres senere.

Som følge av at veien stenges, etableres en midlertidig kjørebane og fotgjengerfelt på vårt anleggsområde. Med kun ett kjørefelt vil det være lysregulering gjennom perioden.

I disse Korona-tider er trafikkmengden mindre enn vanlig, så det forventes ikke store trafikkmessige konsekvenser ved disse arbeidene.