Prosjektet og Covid-19

Coronaviruset påvirker oss alle. For utbyggingsprosjektets del forsøker vi å holde driften i gang, i den utstrekning det er mulig i forhold til de til enhver tid rådende smittevernhensyn.

Per nå er oppfordringen fra sentralt hold at utbyggingsprosjektene i Bane NOR skal fortsette som før, i den grad det er mulig.

I en situasjon der store deler av næringslivet i Norge rammes hardt, er det viktig at man også legger til rette for aktivitet og produktivitet der forholdene ligger til rette for det der smittefaren er liten. Foreløpig er prosjektet i en situasjon der aktivitet kan opprettholdes og arbeidere har en jobb å gå til. Det gjelder ikke bare oss i Bane NOR, men ikke minst underleverandører gjennom hele verdikjeden. For verdiskapningen i Norge og trygghet for arbeidsplasser er dette positivt.

Hensynet til folkehelsen trumfer likevel økonomiske hensyn. Både Bane NOR og vår hovedentreprenør MossIA tar smittevernet på det største alvor og har iverksatt smitteverntiltak i tråd med helsemyndighetenes anbefalinger, blant annet med utstrakt bruk av hjemmekontor og elektroniske samhandlingsverktøy og fokus på hygiene og å holde en sikker avstand til de man omgås.

Det viktigste er at vi alle i samfunnet følger opp den nasjonale helsedugnaden. Solidaritetstanken har alltid stått sterkt i det norske folk, nå har vi muligheten til å vise det i praksis da det gjelder som mest!

NB! I en tid med høyt smittetrykk og der helsemyndighetene anbefaler redusert fysisk kontakt, avlyser Bane NOR alle planlagte fysiske møter, inkludert de åpne kontordagene på Bylab i Moss siste torsdag i måneden. Ønsker du å komme i kontakt med prosjektet, ta kontakt på e-post: moss_utbygging@banenor.no

 

 

Foto: Pixabay.com