Pendlerparkering stenges 17. juni

Pendlerparkeringen lengst i syd stenges permanent fra mandag 17. juni på grunn av anleggsarbeid.

Pendlere som kjører bil, henvises til å parkere på pendlerparkeringen i vest (på den andre siden av jernbanesporet).

Innkjøring er via Værlesands bakgate (ta til venstre i Strandgata rett før Mossesia Kro og Hotell).

 

Også gang- og sykkelstien langsmed jernbanesporet og Værlegata stenges permanent fra samme dato.