Parkeringsendringer ved Moss stasjon

Bane NOR Eiendom har innført en permanent endring av parkeringen ved Moss stasjon.

Se vedlagt bildeillustrasjon for hvor du kan parkere om du reiser med bil og skal parkere ved Moss stasjon.

  • Pendlerparkering: Faste pendlere som har parkeringsavtale med Bane NOR henvises til Bane NOR Eiendoms parkeringsareaeler på vestsiden av stasjonen, på den andre siden av gangbroen. Innkjøring i Værlesands bakgate. Vær oppmerksom på at det finnes to pendlerparkeringer man kan benytte seg av her. Disse er markert i grønt på bildeillustrasjonen.
  • Avgiftsparkering og HC-parkering: Om du kun skal på dagstur med toget eller har tillatelse til å parkere på HC-plass, kan du parkere på parkeringsplassene nærmest stasjonen i syd. Innkjøring skjer via Jernbanegata (innkjøring via Værlegata er stengt). Parkeringsautomat befinner seg ved siden av sykkelhotellet. Parkeringsarealene er markert i gult på bildeillustrasjonen. Merk at avgiftsparkeringen kan bli skrumpet inn noe i løpet av høsten/vinteren i forbindelse med dobbeltsporutbyggingen.

For mer info om pendlerparkering henviser vi til Bane NORs temaside.