Omlegging av bussrute Høienhaldgata/Fjordveien

Fra mandag 25. februar vil bussruter som har gått via Høienhaldgata bli lagt om til å gå via Fjordveien.

Grunnet tilrettelegging for videre arbeid med jernbaneutbyggingen i Moss, må busstraseen for rutebusser flyttes fra Høienhaldgata til Fjordveien fra mandag 25. februar 2019. Dette medfører at avganger som tidligere har kjørt Høienhaldgata, i stedet vil kjøre Fjordveien.

- Reisende til/fra Malakoff vgs må således benytte buss stoppet «Melløs bo & servicesenter» i Dyreveien for linje 620 Våler og 204 Ekholt. Øvrige busser vil få midlertidig stoppested ved krysset Fr.J.Holst vei/Fjordveien, opplyser Lars Erik Haug, trafikksjef i Østfold Kollektivtrafikk.

Årsaken til at man må legge om busstraseen er at innkjøringen til Høienhaldgata fra Vogts gate (riksvei 19) vil bli stengt i høst i forbindelse med jernbaneutbyggingen.

Forrige måned ferdigstilte vi et nytt kryss i Fjordgata/Jernbanegata (bildet). Veikrysset muliggjør at busser kan ta i bruk begge kjørefelt, tidligere var svingradiusen for liten til at busser kunne ta til høyre ut i Fjordveien når de kjørte opp Jernbanegata.  

Infoskriv Østfold Kollektivtrafikk har sendt til skolen