Omfattende endringer i sommer

Stasjonsområdet ved Moss stasjon har gått gjennom den største ombyggingen siden stasjonen ble innviet i 1879.

På dette området skal det anlegges nytt dobbeltspor og ny stasjon i Moss. I sommer ble skinnene fjernet, og togtrafikken ble flyttet over på nye spor på den andre siden av spuntveggen i venstre bildekant.

Det som har vært mest merkbart for omgivelsene har vært omleggingen av Østfoldbanen rett syd for stasjonen. Der er det bygget ca. 800 meter med nye spor syd fra stasjonen som går over byens havnearealer. Dette er gjort for at InterCity-utbyggingen med bygging av ny stasjon og nytt dobbeltspor kan bygges uten å forstyrre ordinær togtrafikk i anleggsperioden de nærmeste årene.

Omleggingen av sporene medførte en liten endring av togtraséen, noe som også medførte noen mindre ombygginger på plattformene.

Moss stasjon har i tillegg blitt fjernstyrt i sommer og styres ikke lenger lokalt av togekspeditør, men fra togledersentralen på Oslo S. En konsekvens av dette er at det har vært nødvendig å bygge to heiser for å tilrettelegge for en enkel overgang mellom plattformene for barnevogner og rullestolbrukere.

I tillegg til de iøyefallende endringene publikum møter på Moss stasjon nå etter sommerens arbeidsperiode, kommer alle arbeidene som har foregått i «det skjulte». Oppgraderinger av signalsystem og frakobling og tilkobling av tusenvis av signalledninger, med påfølgende omfattende funksjons- og sikkerhetskontroll av anlegget, har medført døgnkontinuerlig arbeid ved stasjonen gjennom samtlige seks uker.

Belønningen kom når det første morgentoget fra Halden ankom stasjonen grytidlig mandag morgen 5. august – i rute.