Øker sikkerheten for skolebarna

Bane NOR og MossIA har engasjert trafikkvakter for å sørge for tryggere skolevei for elevene ved Verket skole og Children’s International School.

Foreløpig er det forholdsvis begrenset med tungtrafikk fra Bane NORs anleggsområde på Verket, men fra mandag 6. januar har det likefullt vært trafikkvakter før skolestart og etter skoleslutt ved de to mest risikoutsatte paseringspunktene for gående før henholdsvis Verket skole og CIS.

I tidsrommet kl. 07.30 – 08.15 vil det være en trafikkvakt som står ved krysningspunktet Osloveien/Moss Verk  (ved ‘arbeiderboligene’ på Verket). Det samme med tidsrommet kl. 13.15 – 15.30. Krysningspunktet benyttes blant annet av elever ved CIS.

For Verket skole er det overgangsfeltet i Osloveien, rett utenfor skolen, som det er iverksatt ekstra trygghetstiltak. Trafikkvakten står der i tidsrommet kl. 08.30 – 09.30 og kl. 13.15 – 15.30.

 

Tett samarbeid med skolene, Trygg Trafikk og kommunen

Bane NOR og vår entreprenør MossIA tar elevenes sikkerhet på alvor og har et godt samarbeid med skolene, Trygg Trafikk og kommunen.

- God trafikksikkerhet får man bare ved å kombinere flere tiltak. Vi har naturligvis klare forventninger til hvordan de sjåførene som kjører for prosjektet skal opptre bak rattet i nærheten av myke trafikanter. I tillegg har vi tidligere i høst vært på skolene sammen med Trygg Trafikk og lært elevene om viktigheten av å ta trygge valg i trafikken. Nå har vi også engasjert noen hyggelige trafikkvakter som skal passe litt ekstra på at elevene passerer trygt over veien, sier Nina Kjønigsen, kommunikasjonsansvarlig for Bane NORs utbyggingsprosjekt i Moss.

- Utplassering av trafikkvakter er foreløpig en prøveordning vi har på plass en periode, så evaluerer vi ordningen i samarbeid med kommunen, skoleledelse og FAU ved skolene. Målet er at foreldre og barn føler seg trygge slik at barna kan gå eller sykle til skolen, forteller hun.

 

Vedtak om hastighetsreduksjon i Osloveien

Osloveien er belastet med mye tungtrafikk, både busser og anleggstrafikk. Bane NOR har i dialog med kommunen, Politiet og statens vegvesen fått gjennomslag for at hastigheten i Osloveien reduseres fra 40 km/t til 30 km/t fra Tigerplassen og ned til Verket.

- Vi har gjentatte ganger fått anmodninger fra bekymrede foreldre og besteforeldre i nærområdet om at hastigheten på Osloveien burde reduseres langs skoleveien. Senest på folkemøtet vi holdt på Verket 5. november og i den tette dialogen vi har hatt med skolene og barnehagene i området. Dette har vi tatt videre med veimyndighetene, og de bekreftet i dag at hastigheten vil reduseres og at nye skilt om kort tid vil komme opp. For å lette vintervedlikeholdet av fortauet på sydsiden av Osloveien fra Storenga til avkjørselen til Verket skole, har driftsavdelingen i Moss kommune også fjernet en mindre fjellkul som hindret fremkommeligheten for brøyte- og strøbiler, forteller Kjønigsen.