Ny innkjøring til Carlberg gård

Mandag 13. januar stenges grusveien langs Carlbergveien for gjennomkjøring - mellom Ekholt skole og Carlberg gård.

For å komme til Carlberg gård med bil må man fremover kjøre fylkesvei 119, Larkollveien, og følge skiltet avkjøring inn ved Larkolveien 35 (Det gamle "E-verket"). Deretter følger man grusveien opp til Carlberg gård.
 
Gående kan fremdeles benytte grusveien mellom Ekholt skole og Carlberg gård, men det siste stykket er det etablert en ny midlertidig tursti over Carlbergåsen.
 
Årsaken til stengingen av grusveien til Carlberg gård er at Bane NOR bygger nytt dobbeltspor gjennom Moss. Det vil være anleggsaktivitet i nærheten av gården de nærmeste årene, men alle aktiviteter ved Carlberg gård vil fortsette som tidligere. Dette gjelder både festivaler, brylluper, kunstutstillinger, kunstutsalg, simulatorgolf, julemarked og så videre.