Nattarbeid til helgen

Til helgen har Bane NOR årets siste planlagte vedeikholdsstans på Østfoldbanen forbi Moss. Det vil dessverre medføre støyende arbeider nattestid.

For å gjennomføre arbeider nær spor må vi må vi utnytte en planlagt driftsstans i togtrafikken helgen 12.-13. oktober. Vedlikeholdsperioden varer i 36 timer fra lørdag kl. 02.00 til søndag kl 14.00. Den mest støyende perioden er begrenset til ca. åtte timer.


Generelle arbeider vil forekomme i hele perioden ved Moss stasjon.
På Moss stasjon vil prosjekt Sandbukta-Moss-Såstad gjennomføre en del jernbanetekniske arbeider og kontroller på og ved sporet. Disse arbeidene er ikke spesielt støyende. På dagtid lørdag vil det være gravearbeider langs jernbanen ved Verket. Der vil det også være noe sveising
og kapping natt og dag.


I tillegg vil vi gjøre arbeider på jernbaneanlegget ved Moss stasjon, som
innebærer bruk av muttertrekker og en skinnegående arbeidsmaskin.
Arbeidet vil i hovedsak foregå ved nordre planovergang, og i en kortere
periode, ved stasjonens overgangsbru. Arbeidet må dessverre foregå
på nattestid mellom kl. 21 og 05, siden arbeidsmaskinen først kommer
til Moss lørdag kveld. Arbeidene vil i perioden innebære perioder med
hørbar støy/during for bebyggelsen omkring.

Avbøtende tiltak
Vi er pålagt å benytte de mest støysvake maskiner/metoder som kan være aktuelle. Bane NOR forholder seg til retningslinjer for begrensning av støy fra bygge- og anleggsvirksomhet (T-1442), og arbeidene utføres i forståelse med Moss kommune.

Les støyvarsel for 12. - 13. oktober.